Dlaczego motywacja jest niezwykle ważna w rehabilitacji pacjentów
z nadwagą i otyłością? Pacjent xxl to bardzo często osoba z niską samooceną, która czuje znacznie większe skrępowanie z powodu własnego ciała oraz zazwyczaj jest niechętnie nastawiona do aktywności fizycznej. Z tego powodu czeka go dłuższa droga do powrotu do zdrowia, ale jest to jak najbardziej realne.

Jakie są rodzaje rehabilitacji osób otyłych?

Aby rehabilitacja odniosła pozytywne skutki, niezmiernie ważna jest odpowiednia motywacja. Każdy pacjent xxl powinien być więc
w pierwszej kolejności objęty rehabilitacją psychospołeczną, która wpłynie na jego samoocenę oraz podniesie motywację do odpowiedniej diety i ćwiczeń. Rehabilitacja pacjentów z nadwagą i otyłością może koncentrować się także wokół różnego rodzaju masaży leczniczych, terapii manualnej czy fizykoterapii.

Zanim pacjent xxl zostanie objęty specjalnymi ćwiczeniami, trzeba dokładnie określić jego predyspozycje do wykonywania określonych aktywności fizycznych. Często są one znacznie okrojone,
a spowodowane jest to ograniczeniem ruchomości oraz niewłaściwymi nawykami ruchowymi, które wynikają właśnie z ograniczeń fizycznych. Często również sprzęt rehabilitacyjny musi być specjalnie dostosowany do wagi pacjenta, a często także tak skonstruowany, aby wspomagać jego ruchy.

Pierwsze ćwiczenia fizyczne

Sprzęt rehabilitacyjny w pierwszej kolejności przeznaczony jest do wykonywania ćwiczeń, które mają na celu poprawić wydolność organizmu. Są to więc ćwiczenia wytrzymałościowe i oporowe. Dopiero stopniowo można zadecydować o bardziej zróżnicowanej aktywności fizycznej. Pierwsze ćwiczenie wytrzymałościowe i oporowe mogą odbywać się w pozycji siedzącej. Z czasem można przechodzić do coraz bardziej zaawansowanych. Nie do wszystkich potrzebny jest sprzęt rehabilitacyjny. Popularne ćwiczenia wytrzymałościowe to na przykład marsze, nordic walking czy jazda na rowerze, które potem można systematycznie uprawiać w domu. Niezwykle ważne są także ćwiczenia poprawiające wydolność oddechową.

Pozytywne rezultaty rehabilitacji

To nie tylko szybszy powrót do sprawności sprzed choroby, ale również zmniejszenie masy ciała, poprawa przemiany materii, profilu lipidowego krwi, obniżenie poziomu złego cholesterolu, uregulowanie ciśnienia tętniczego, zwiększenie pewności siebie, poprawa samopoczucia
i zadowolenia z życia oraz znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z nadwagą i otyłością. Pacjent xxl zyskuje również większą motywację do regularnej aktywności.

Thank you for your vote!
Post rating: 0 from 5 (according 0 votes)

Leave a comment